Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dnia 13 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy uczniowie i nauczyciele zadziwili zebranych na akademii przepięknym programem artystycznym. Hasłem przewodnim były „Kwiaty dla nauczycieli”. Po pięknej przemowie Pani Dyrektor Urszuli Mucharskiej – Ramza i podziękowaniach od przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joannie Obal, zabrali głos uczniowie klas…

Czytaj dalej