Próbna ewakuacja

Zgodnie z instrukcja alarmową uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dnia 22.06.2022 roku w próbnej ewakuacji. Nadzór nad jej sprawnym przebiegiem sprawowali wychowawcy klas oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Tomasza Łabędzia oraz Pana Tomasza Budzika – Komendanta jednostki OSP Łękawica.

Czytaj dalej