Zaproszenie…

Dziękujemy Pani Dyrektor Marzenie Budzik, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców za zaproszenie uczniów klasy I na zabawę andrzejkową organizowaną przez Przedszkole Publiczne w Łękawicy. Dyrektor, wychowawca oraz uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Łękawicy.

Czytaj dalej