Europejski dzień języków

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej w 2001 roku, podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Wydarzenie to ma podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie oraz konieczność nauki języków obcych. W ramach tych obchodów uczniowie naszej szkoły dyskutowali na temat korzyści płynących z uczenia się języków obcych.

Wymieniając się doświadczeniami doszli do wniosku, że należy się rozwijać i pogłębiać znajomość języków. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez nauczycieli języków obcych, rozwiązywali quizy językowe oraz zapoznali się z ciekawostkami na temat kultury i pochodzenia języków europejskich.

Komentowanie jest wyłączone.