Finał VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim

Kwiecień obchodzimy jako miesiąc pamięci narodowej, tym bardziej jest nam ona potrzebna, gdy 24.02.2022 wybucha wojna za naszą wschodnią granicą. Wspomagając walczącą z Rosją Ukrainę pokazujemy najlepsze cechy Polaków, te które tworzą w nas „gen” wolności, zaszczepiony tak mocno przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W czwartek 21 kwietnia 2022 r. radna powiatu tarnowskiego pani Magdalena Kopczyńska doceniła efekty wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego,

jakie z dużymi sukcesami realizuje młodzież Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy. Łękawica słynny „gen wolności” dziedziczy od ponad stu lat, gdy nasi przodkowie stanęli do walki o wolną Polskę w czasie wojny polsko–bolszewickiej. Nie dziwi nikogo poza organizatorami fakt, że w konkursie poświęconym Marszałkowi Piłsudskiemu wystawiliśmy najliczniejszą reprezentację – ponad 33 osoby wykonało prace plastyczne, a Krzysztof Siedlik z Klasy V oraz Olga Onik z klasy VI uzyskali wyróżnienia. Jesteśmy dumni z licznej reprezentacji informatyków, ponieważ w kategorii prezentacji multimedialnej reprezentowało nas 16 osób. Serdecznie gratulujemy Danielowi Obalowi (klasa VI), który został nagrodzony wyróżnieniem. Szanowni Internauci zechciejcie obejrzeć galerię zdjęć, aby odnaleźć młodych mieszkańców naszej wspólnoty, którzy tak pozytywnie odpowiadają na wciąż aktualne wezwanie Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Komentowanie jest wyłączone.