Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dnia 13 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy uczniowie i nauczyciele zadziwili zebranych na akademii przepięknym programem artystycznym. Hasłem przewodnim były „Kwiaty dla nauczycieli”. Po pięknej przemowie Pani Dyrektor Urszuli Mucharskiej – Ramza i podziękowaniach od przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joannie Obal, zabrali głos uczniowie klas czwartych.

Czytaj dalej

Nasi Patroni – Bohaterowie Westerplatte

Wrzesień i październik to co roku czas, kiedy wspominamy trudną kampanię wrześniową 1939 roku, której granice wyznaczają dzień 1 września 1939 (atak Rzeszy Niemieckiej na Polskę) oraz 6 października 1939 r. (zakończenie bitwy pod Kockiem – ostatniego starcia walki obronnej Polski). Uczniowie klasy V wspominali w te wrześniowe i październikowe dni Patronów naszej szkoły – Bohaterów Westerplatte, niezłomnych obrońców polskiego wybrzeża.

Czytaj dalej

Teatrzyk owoców i warzyw

Dnia 5 października z inicjatywy pani Dyrektor Urszuli Mucharskiej-Ramza, urządziliśmy w naszej szkole Teatrzyk Owoców i Warzyw dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Łękawicy. Na początku „gospodarze” wydarzenia, czyli klasa II i III pięknie zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Witaminowe abecadło”. Recytując krótkie wierszyki, wykazali się ogromną pomysłowością i zapewne wszystkich przekonali jak ważne jest uwzględnienie w swojej diecie owoców i warzyw.

Czytaj dalej

Innowacja Pedagogiczna: „I ty zostań mistrzem pióra”

Zachęcamy do zapoznania się innowacją pedagogiczną – „I TY ZOSTAŃ MISTRZEM PIÓRA”, którą będziemy realizować w klasach: II, III, IV a i IV b. Innowacja przewiduje cykl zajęć wspierających dzieci, które kontynuują naukę w  szkole poprzez kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania. Szczegółowy harmonogram w załączniku poniżej.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

W dniu 30.09.2021 roku naszą szkołę odwiedziła sympatyczna Pani Policjantka. Towarzyszyła jej Wielka Mrówka. Goście zajrzeli do klasy I, aby nauczyć milusińskich, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Uczniowie zostali obdarowani odblaskami i kamizelkami odblaskowymi, odtąd już zawsze będą widoczni na ulicy. Dziękujemy za wizytę.

Dzień chłopaka

30 września tradycyjnie obchodzimy „Dzień Chłopaka”. W naszej szkole również nie zapomniano o tym ważnym wydarzeniu. Z inicjatywy SU wykonano i rozdano naszym Panom drobne upominki. Każdy chłopiec w tym dniu otrzymał mini krawat oraz słodką przekąskę.  Uczniowie byli bardzo mile zaskoczeni. Niespodzianka sprawiła im wiele radości, co można podziwiać na dołączonych w galerii zdjęciach.

Europejski dzień języków

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej w 2001 roku, podczas obchodów Europejskiego Roku Języków. Wydarzenie to ma podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie oraz konieczność nauki języków obcych. W ramach tych obchodów uczniowie naszej szkoły dyskutowali na temat korzyści płynących z uczenia się języków obcych.

Czytaj dalej

Odkrywamy tajemnice pszczelego ula

Rodzice naszych uczniów są wspaniali, pomagają nam zdobywać wiedzę, dzielą się swoją pasją i wolnym czasem. Dzięki Panu Tomaszowi Łabędziowi, Tacie Zuzanny Łabędź, uczniowie klasy V podczas lekcji wychowawczej w dniu 29.09.2021 mieli okazję zajrzeć do pszczelego ula i poznać fascynujące życie tych maleńkich owadów. Już od momentu wejścia do klasy Pana Tomasza uczniów zafascynował dziwny brzęczący dźwięk, który dochodził z przyniesionej przez Gościa skrzynki.

Czytaj dalej

„Tydzień szczęścia”

Z inicjatywy Pani Urszuli Mucharskiej-Ramza, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękawicy w dniach 20.09 – 24.09.2021 obchodziliśmy TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA. Wcielaliśmy w życie zalecenia doświadczonej trenerki i doradcy nauczycieli – Pani Anny Hildebrandt-Mrozek, aby wesprzeć uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości. Szczęścia nie da się opisać naukowymi definicjami. Jest to po prostu stan, kiedy jest nam dobrze.

Czytaj dalej