Informacja

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy będą zawieszone do 07.06.2020r. Realizacja podstawy programowej nadal będzie prowadzona w formie zdalnego nauczania. Ponadto przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16-18 czerwca 2020r. Rodziców uczniów, prosimy o systematyczne kontrolowanie informacji przesyłanych za pośrednictwem e-dziennika oraz na stronie internetowej szkoły. W sprawach pilnych można dzwonić pod numer telefonu: 14 6795-116.

Projekt „Zdalna szkoła”

Gmina Skrzyszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant 70 000 zł. na zakup sprzętu dla uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Czytaj dalej

Nauka zdalna…

Od 25 marca 2020 roku nasza szkoła rozpoczęła nauczanie zdalne. Nauka na odległość stała się koniecznością i wielkim wyzwaniem dla wszystkich. Sytuacja z którą przyszło się nam zmierzyć jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania różnych osób. My Nauczyciele doceniamy odpowiedzialne podejście Uczniów naszej szkoły, dla których ten czas jest szczególnie trudny.

Czytaj dalej

12 domowych ćwiczeń:

ZESTAW PROSTYCH 12 ĆWICZEŃ, DO WYKONANIA W DOMU PREZENTUJE UCZEŃ KL. IV – MATEUSZ ZAJĄC (GRATULUJEMY DOBREJ FORMY!)

Rekrutacja do programu stypendialnego „HORYZONTY”

Jeszcze do 17-ego maja potrwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS! Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach.

Czytaj dalej

Osiągnięcia uczniów w czasie „nauki zdalnej”

Klasa IV: uczniowie bardzo systematycznie wywiązują się z obowiązków uczniowskich. Dwoje z nich nawet podjęło się udziału w Konkursie Literackim „Popisz się talentem 2020″, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era na napisanie opowiadania pod hasłem: „Daj zwierzakom głos!”. Prace wysłane. Czekamy na werdykt jury. Kilkoro uczniów wykonało również zadanie dla chętnych polegające na nauczeniu się na pamięć zasad interpunkcyjnych.

Czytaj dalej