Gminny konkurs języka angielskiego „English Master”

Realizując projekt pt. „Otwarci na wyzwania szkoły przyszłości” przystąpiliśmy w dniu 31 marca br. do gminnego konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Szynwałdzie. Patronat nad konkursem objął Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów. Konkurs zawierał treści wykraczające poza program nauczania klas I-III i wyłonił „Mistrza” wśród uczniów szkół Gminy Skrzyszów.

Czytaj dalej

„Jestem przyjacielem pszczół”

Drodzy Uczniowie klas I – IV.

Nawiązując do realizowanego w ubiegłym roku projektu ekologicznego pt. „Jestem przyjacielem pszczół”, postanowiliśmy kontynuować założenia projektu i w dalszym ciągu tworzyć miejsca przyjazne dla owadów i drobnych ptaków w naszym otoczeniu.

Czytaj dalej

Lekki tornister

Czy wiesz, że noszenie zbyt ciężkiego tornistra w młodym wieku może być przyczyną powstania wady postawy w przyszłości?

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci, aby regularnie kontrolowali zawartość plecaków swoich dzieci oraz do samych uczniów by nosili tylko niezbędne podręczniki, zeszyty i ćwiczenia.

Czytaj dalej

Programowanie „LEGO construction”

Piątkowe spotkania z programowaniem „LEGO construction” wpisują się w plan zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych. Efekt nie zawsze jest spektakularny, ale uczennice systematycznie dążą do osiągnięcia zamierzonego celu. Gratulujemy zapału, zachęcamy uczniów do dalszego udziału w zajęciach z robotyki.

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Piątkowy poranek w SP w Łękawicy był niezwykle miły i nastrajał wszystkich optymistycznie. Oprócz pięknej, słonecznej pogody serca wszystkich uczniów i pracowników zostały szeroko otwarte na przesłanie Ojca Świętego Franciszka o modlitwę w intencji zaprzestania działań wojennych w Ukrainie. 25 marca w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość  Zwiastowania Pańskiego.

Czytaj dalej

„Leśna szkoła z klimatem”

23 marca nasza szkoła włączyła się w realizację programu MEiN „Leśna szkoła z klimatem”. Koordynatorem, a jednocześnie pomysłodawcą zadań w ramach przedsięwzięcia została p. Katarzyna Karwat. Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie tylko na łonie przyrody, ale również prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne.

Czytaj dalej

Spotkanie z podróżnikiem

W dniu 22.03.2022 roku w naszej szkole uczniowie klas IV – VIII mieli okazję uczestniczyć w ciekawej lekcji poprowadzonej przez podróżnika, który odwiedził Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prezentacja przygotowana przez prelegenta ilustrowana była barwnymi zdjęciami, a komentowana z iście gawędziarskim talentem. Dzięki temu spotkaniu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o świecie arabskim.

I Gminny Turniej Patriotyczny „Pamięć, tożsamość, niepodległość, przyszłość” – Łękawica 2022’

Miesiąc marzec podobnie jak wrzesień wpisuje się szczególnie w działania wychowawcze uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawicy w związku z organizowaniem uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Tak było również w tym roku. Po raz pierwszy nauczyciele naszej szkoły zaproponowali nową formułę konkursu czyli I Gminny Turniej Patriotyczny pod hasłem: „Pamięć, tożsamość, niepodległość, przyszłość” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Łękawica 2022′.

Czytaj dalej

Pożegnanie zimy/powitanie wiosny

Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, Zrób miejsce wiośnie. I uciekaj gdzie pieprz rośnie!!!

Tymi słowami 21.03.2022r. klasy 1-3 żegnały zimę i witały utęsknioną wiosnę. Wśród wesołych okrzyków na boisku szkolnym, spalono przygotowane przez uczniów Marzanny. Mamy nadzieję, że nasze zaklęcia się spełnią i zima już nie powróci, a nas czekają już tylko ciepłe i słoneczne dni.

Pomagamy…

Już drugi tydzień uchodźcy wojenni z Ukrainy mieszkają w naszej miejscowości – Łękawica. Pięcioro dzieci klas I – VIII zostało uczniami naszej szkoły. Przed pójściem na zajęcia otrzymały drobne prezenty w postaci przyborów szkolnych. Z pomocą przyszła również Pani Magdalena Kopczyńska Radna Powiatowa oraz Pani Dyrektor Urszula Mucharska-Ramza.