„Szkoła Pamięta” – „Klub Historyka” na tropach historii

Szkoła Podstawowa w Łękawicy nosi zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte, dlatego także w ramach akcji „Szkoła Pamięta”, (opisywanej w poprzednim artykule) postanowiliśmy z uczniami dokonać kwerendy archiwaliów, tablic pamiątkowych oraz  klasowych gazetek upamiętniających bohaterów II wojny światowej. A tym razem mamy je w przysłowiowych „annałach szkolnych kronik”.

Jeszcze raz wspólnie czytaliśmy kroniki z września 1939 roku, wędrowaliśmy korytarzami  w poszukiwaniu tablic upamiętniających bohaterów obrony Westerplatte  i II wojny światowej. Znaleźliśmy również prawdziwe „archiwalne perły”. Zuzanna i Gabriela Łabno ofiarowały na gazetkę klasową oryginalną prasę z września 1939 roku. Wraz z koleżankami stworzyły niezwykłą wizualizację. Dziękujemy klasie VI oraz rodzicom Gabrysi i Zuzi Łabno za udostępnienie tak cennych archiwaliów uczniom. Mamy nadzieję, że wszyscy goście naszej szkoły podczas odwiedzin zechcą odnaleźć obrazy i tablice, które upamiętniają na korytarzach historię II wojny światowej. Bo taka podroż w czasie staje się żywą lekcją historii nie tylko dla uczniów.

Komentowanie jest wyłączone.