Wyjazd na film „Legiony”

Piątek 18.10.2019 r. będzie niezapomniany dla najstarszych klas Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy. Uczniowie wywodzący się z miejscowości o patriotycznych korzeniach, którzy mogą w ciągu przysłowiowej „godziny” dotrzeć na jeden z licznie rozsianych cmentarzy z okresu I wojny światowej, zorganizowali wspólny wyjazd do kina „Marzenie” w Tarnowie na film Legiony.             

Szanowni Internauci wbrew obiegowym opinią nie jest źle z edukacją patriotyczną naszej młodzieży. Chętni do obejrzenia seansu filmowego bardzo szybko zapełnili 55 osobowy autokar. Przecież to potomkowie lub spowinowaceni bohaterów, których nazwiska są wypisane na pomniku  w Łękawicy, a są tam również upamiętnione osoby z Łękawki. Im nie trzeba było tłumaczyć, dlaczego Józef Piłsudski podjął misję Tworzenia Legionów Polskich i jaki był ich szlak bojowy. Film skupił się przede wszystkim na heroicznych bitwach pod Rokitną i Kostiuchnówką, ale była także wspomniana bitwa pod Łowczówkiem. Również w tym roku nie zabraknie nas na cmentarzach, gdzie są pochowani żołnierze z okresu Wielkiej Wojny, a uczniowie zapalą na mogiłach znicze. Nie zważając na narodowość lub wyznanie poległego. Będąc wierni wolnej Polsce i jej twórcom, cieszymy się że powstają filmy, gdzie aktorzy młodego pokolenia potrafią ukazać emocje od heroicznego bohaterstwa po okrucieństwo wojny. A młodzieży, która tak licznie uczestniczyła w seansie „Legiony” dziękujemy, że tak chętnie bierze udział w edukacji filmowej, która dopełnia faktograficzne lekcje historii.

Komentowanie jest wyłączone.