Historia Szkoły


Pierwsza Szkoła Podstawowa w Łękawicy została wybudowana w 1859 roku przez mieszkańców gminy. Mieściła się ona w przykościelnym ogrodzie, którego część odstąpił proboszcz miejscowej parafii ks. Maciej Wojnowski. Był to drewniany budynek, który składał się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich odbywały się lekcje, w drugim zaś mieszkał nauczyciel. Zarówno szkoła jak i nauczyciel utrzymywani byli przez „Gromadę łękawicką”. Pierwsze zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 1.09.1860 roku. Obowiązki nauczyciela w pierwszej szkole w Łękawicy objął Józef Dąbrowski. W miarę upływu czasu i zwiększania się liczby uczniów dotychczasowy budynek szkolny nie zaspokajał już w pełni potrzeb wsi. Dlatego też mieszkańcy wsi rozpoczęli starania o budowę nowej szkoły.

W 1912 roku przy staraniach ludności oraz ówczesnego wójta Filipa Włodka gmina nabyła 0,5 morgi gruntu jako plac pod przyszły budynek szkoły. W następnym roku opracowano plan i kosztorys nowej szkoły. Nie jest znana dokładna data oddania nowego budynku szkolnego. Wiadomo, że w roku szkolnym 1923/24 lekcje odbywały się już w nowej szkole, która składała się z czterech sal lekcyjnych. W 1925 roku w szkole przeprowadzono reorganizację. Dotychczasową dwuklasową Szkołę Podstawową zamieniono na pięcioklasową Publiczną Szkołę Powszechną Mieszaną.

Wybuch wojny 1.09.1939 roku przerwał pracę szkoły. Budynek szkolny zajęty został przez wojsko. W październiku 1939 roku szkoła w Łękawicy wznowiła działalność. Nauka odbywała się jednak pod niemieckim nadzorem. Obowiązywał zakaz uczenia historii, geografii, biologii i śpiewu oraz wszystkiego co miało jakikolwiek związek z polskością. Zabroniono także używania polskich podręczników. Początkowo uczono w szkole języka niemieckiego, z czasem jednak zniesiono nakazy uczenia tego języka.

Zakończenie II wojny światowej pozwoliło na wznowienie polskiej działalności szkoły w Łękawicy. W roku szkolnym 1945/46 tutejsza szkoła był już siedmioklasowa. Oprócz uczniów z Łękawicy do dwóch najstarszych klas uczęszczały także dzieci z Łękawki i Trzemesnej. Ze względu na zwiększającą się liczebność uczniów, nauka w starym przedwojennym budynku stawała się coraz trudniejsza.

W 1967 roku rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły. 20.09.1968 roku odbyła się uroczystość oddania nowego budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w październiku tego samego roku.

10.01.1973 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Akt nadania ustalił nazwę szkoły w następującym brzmieniem: „Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy”. W historii tutejszej szkoły miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie.

1997 roku społeczność Łękawicy przekazała uczniom Sztandar. Piękna ręcznie haftowana chorągiew z wizerunkiem pomnika na Westerplatte oraz po drugiej stronie orła białego w koronie od tego momentu uświetnia wszystkie ważne patriotyczne uroczystości w naszej szkole i poza szkołą.

Obecnie od 10 lat szkołą zarządza Pani Dyrektor Urszula Mucharska-Ramza. Do placówki uczęszcza 140 uczniów, podzielonych na 7 oddziałów, a pracuje 14 nauczycieli. Szkoła w Łękawicy pełni nie tylko funkcję oświatową, ale również centrum kulturalnego integrującego mieszkańców wsi podczas wielu przedsięwzięć inicjowanych przez placówkę. Kolejny raz również szkoła przeżywa przemianę lokalową, ponieważ właśnie trwa budowa wspaniałej hali sportowej. Panuje tu rodzinna atmosfera, która sprzyja rozwojowi indywidualnego potencjału każdego dziecka.

Komentowanie jest wyłączone.