Kodeks postępowania ucznia

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy

1. Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką:

 • kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły;
 • wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam;
 • nie używam brzydkich, wulgarnych słów;
 • zachowuję się kulturalnie w jadalni;
 • szanuję siebie i innych;
 • nie trzaskam drzwiami;
 • nie zaglądam do cudzych rzeczy bez pozwolenia;
 • słuchamy siebie nawzajem;
 • nie krzyczę, ale rozmawiam.

2. Nie biegam po korytarzu, klasach i schodach.

3. Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych.

4. Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:

 • nie maluję po ścianach i ławkach;
 • nie śmiecę;
 • dbam o sprzęt szkolny i pomoce naukowe;
 • nie niszczę mienia szkoły.

5. W czasie lekcji zachowuję się właściwie:

 • nie rozmawiam;
 • nie żuję gumy;
 • nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć;
 • wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca;
 • podnoszę rękę, zgłaszam się;
 • mówię, gdy jestem pytany;
 • nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny;
 • nie jem podczas lekcji;
 • nie zajmuję się sprawami nie związanymi z lekcją;
 • nie ściągam na sprawdzianach;
 • nie wchodzę na salę gimnastyczną bez pozwolenia.

6. Szanuję cudzą własność.

7. Jestem obowiązkowy:

 • przychodzę punktualnie na zajęcia;
 • pamiętam o starannym wykonywaniu zadań domowych;
 • przynoszę podręczniki i przybory szkolne;
 • wywiązuję się z powierzonych mi funkcji i obowiązków;
 • nie opuszczam samowolnie terenu szkoły;
 • nie wagaruję.

8. Korzystam z toalety podczas przerwy:

 • nie wyrzucam śmieci do toalety;
 • właściwie korzystam z urządzeń i innych rzeczy, znajdujących się w łazience;
 • nie rozkręcam zbyt mocno kranu.

9. Staram się być koleżeński:

 • nie skarżę;
 • nie obgaduję;
 • nie wyśmiewam się z innych;
 • pomagam innym;
 • pomagam słabszym w nauce;
 • pożyczam zeszyt nieobecnym w szkole (choroba kolegi, koleżanki).

10. Słucham dyżurnych w klasie i na korytarzu.

11. Nie niszczę przyrody.

12. Nie siadam na parapecie, nie wychylam się przez okno.

13. Dbam o zdrowie swoje i innych.

14. Ustawiam się po dzwonku przed wejściem do szkoły i wchodzę do klasy.

15. Dbam o wystrój klasy.

16. Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:

 • mam odwagę przyznać się do winy;
 • nie kłamię;
 • nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę ją sam.

17. Pamiętam o kulturalnym zachowaniu się poza terenem szkoły.

18. W okresie jesienno – zimowym noszę odblaski.

19. Kulturalnie zachowuję się w autobusie i w czasie oczekiwania na jego przyjazd.

20. Przestrzegam regulaminu biblioteki, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i szkolnego boiska.

Komentowanie jest wyłączone.