PODZIĘKOWANIA!

Szanowni Państwo Sponsorzy, serdecznie dziękuję za zrozumienie potrzeb szkoły. Państwa wsparcie pozwoliło nam zorganizować Festyn Rodzinny pod hasłem „Bawmy się”! Mam zaszczyt podziękować:

  1. Państwu Celinie i Janowi Starostka
  2. Pani Magdalenie Kopczyńskiej
  3. Panu Tomaszowi Onik – Firma „HITPOL”
Czytaj dalej

„Miło szaleć, kiedy czas po temu” – szkolny festyn rodzinny

Szanowni Internauci, niech Was nie myli cytat z fraszki mistrza Jana Kochanowskiego, ale po festynie, jaki zorganizowała SP w Łękawicy wraz z gronem licznych przyjaciół i sponsorów w pierwszą niedzielę wakacji – 26 czerwca 2022, chcemy się podzielić radością wspólnego świętowania, którego byliśmy pozbawieni przez dwa lata „pandemii”. Tę radość zawdzięczamy wszystkim osobom włączonym w jego organizację, a także każdemu uczestnikowi, który zechciał być razem z nami!

Czytaj dalej

Próbna ewakuacja

Zgodnie z instrukcja alarmową uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dnia 22.06.2022 roku w próbnej ewakuacji. Nadzór nad jej sprawnym przebiegiem sprawowali wychowawcy klas oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Tomasza Łabędzia oraz Pana Tomasza Budzika – Komendanta jednostki OSP Łękawica.

„100 pytań” do Wójta Gminy Skrzyszów

Szkoła Podstawowa w Łękawicy finalizuje dwie innowacje: „Szkoła otwarta dla przyszłości” oraz „Kod kulturowy Łękawicy”- panel edukacja obywatelska. Koniec roku, to czas aktywizujących metod pracy w czym pomogli nam Wójt Gminy Skrzyszów Pan Marcin Kiwior, reporterzy Tarnowskiej TV oraz Dyrektor Pani Urszula Mucharska- Ramza, za co otrzymali pamiątkowe medale „super przyjaciół młodzieży”.

Czytaj dalej

Sukces naszej absolwentki

Dyrektor, pracownicy, uczniowie, rodzice oraz wszyscy przyjaciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy mają zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje wybitnej absolwentce, a obecnie uczennicy I LO w Tarnowie Marii Jóźwiak,

Czytaj dalej

Wyjazd klas VII i VIII do Oświęcimia

Miesiąc maj uczniowie klas VII oraz VIII naszej szkoły poświęcili na najtrudniejsze lekcje muzealne w historii ich młodego życia. Zgodnie z podstawą programową, ale również głęboko przemyślanym osobistym wyborem wyjechali do Byłych Niemieckich Nazistowskich Obozów Zagłady Auschwitz – Birkenau.

Czytaj dalej

Wycieczka klas IV – VI do Wieliczki

Dnia 10 VI 2022 r. uczniowie klas: IVa, IVb, V i VI  pod opieką wychowawców udali się do Kopalni Soli „Wieliczka”. To jeden z najcenniejszych zabytków, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego „UNESCO”. Uczniowie podążając za panem przewodnikiem zeszli na głębokość 135 m. pod ziemią szukając tajemniczego Skarbnika. W podziemiach mogli zobaczyć wykute w soli komnaty z widocznymi śladami rzeczywistej eksploatacji zachowane wraz z maszynami i sprzętem górniczym.

Czytaj dalej

„Tu się wszystko zaczęło…”

Na trasie majowych ćwiczeń terenowych oraz lekcji muzealnych klas VII i VIII realizowanych przez uczniów SP w Łękawicy nie zabrakło Wadowic – miasta Św. Jana Pawła II. To tu mieści się jedno z najciekawszych interaktywnych muzeów w Polsce, gdzie aplikacja mobilna wskazuje turystom zarówno bezcenne eksponaty, jak i relikwie – wpisane pomiędzy prezentacje multimedialne. To już muzeum dla pokolenia „Z”, które nie zna świata bez multimediów .

Czytaj dalej