Nauczyciele

Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi – rok szkolny 2023/2024.
NauczycielNauczany Przedmiot
mgr Urszula Mucharska-RamzaDyrektor szkoły,
nauczanie zintegrowane
mgr Jolanta Ogiela nauczanie zintegrowane, biblioteka
mgr Joanna Golanowskanauczanie zintegrowane
mgr Irena Kotyzanauczanie zintegrowane
mgr Jan Muchabiblioteka, świetlica
mgr Bernadeta Krajewska, mgr Agnieszka Papugajęzyk polski
mgr Anna Moskal, mgr Anna Stasior-Siudutjęzyk angielski
mgr Kinga Wzorek   matematyka
mgr Piotr Tobiasińskiprzyroda, geografia
mgr Katarzyna Karwat przyroda, biologia, geografia
mgr Renata Bakahistoria
ks. mgr Grzegorz Grych, ks. mgr Hubert Komoniewskireligia
mgr Michał Czerneckimuzyka
mgr Elżbieta Budzikplastyka, technika
mgr Teresa Kozaczkahistoria, WOS
mgr Elżbieta Budzik, mgr Rita Pasiecznik, mgr Wojciech Gucwawychowanie fizyczne
mgr Marzena Wojtaljęzyk niemiecki
mgr Anna Ramzachemia
mgr Grzegorz Mikuszewskifizyka
p. Kamila Graniczkowska, p. Marlena
Galas-Tryba, p. Urszula Salawa
pomoc nauczyciela/ucznia

Komentowanie jest wyłączone.