Nasza świetlica

Celem działalności naszej świetlicy szkolnej było przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrabiania prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową.

Czytaj dalej