Sprawne zarządzanie to specjalność Szkoły Podstawowej w Łękawicy i Gminy Skrzyszów!

Czas pandemii COVID–19 nie jest czasem stagnacji w naszej szkole. Dzięki staraniom Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwiora i jego współpracowników Szkoła Podstawowa w Łękawicy pozyskała 15 laptopów z 47, jakie ufundował na potrzeby edukacji w naszej gminie Urząd Marszałkowski. Pozyskanie takiej liczby nowoczesnych laptopów jest ogromnym sukcesem w skali całego województwa.

Dzięki temu sprzętowi stworzyliśmy nowoczesną pracownię komputerową, która umożliwi realizację kolejnej transzy wdrażania programu „WeDo”, który polega na zapoznaniu uczniów klas I – III z zasadami programowania. Wspomniany program cieszył się już trzy lata temu dużym zainteresowaniem najmłodszych uczniów naszej szkoły. Zapewniamy, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali profesjonalnie przeszkoleni w czasie trenowania programu pod nazwą „ProgramujeMy tarnowski”. Gratulujemy Pani Irenie Kotyzie i klasie III A, w której zostały przeprowadzone już pierwsze zajęcia. Przypominamy, że tajemnicza nazwa „ProgramujeMy tarnowski”, to projekt, którego celem było podniesienie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kompetencji komunikacyjno — informatycznych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywanie tych umiejętności w klasach I – III. A teraz te kompetencje zostaną kreatywnie wykorzystane w nowoczesnej pracowni informatycznej, jaką stworzyliśmy we współpracy z Samorządem Gminy Skrzyszów, dzięki osobistemu zaangażowaniu jej pracowników, a przede wszystkim Wójta Pana Marcina Kiwiora.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie pracowni informatycznej oraz wdrażanie nowoczesnych metod pracy z uczniami metodą projektów i programu „WeDo”.

Komentowanie jest wyłączone.