Zakończenie I etapu edukacyjnego – kl. III

Dobiegł końca I etap nauki uczniów w Szkole Podstawowej w Łękawicy. Za wzorowe zachowanie, systematyczność w zdobywaniu wiedzy, a także aktywność na zajęciach i wyjątkową aktywność twórczą, uczniowie klasy III otrzymali od wychowawcy klasy Pani Joanny Golanowskiej dyplomy. Oprócz podziękowań dla wychowawcy klasy Pani Joasi uczniowie złożyli również podziękowania dyrektorowi szkoły Pani Urszuli Mucharskiej-Ramza.

Komentowanie jest wyłączone.